Måndagen den 15 april kl 19.00: ” Lag och etiska överväganden vid publicering av släktforskningsresultat.” – föredrag av Guno Haskå.

Vad får man och vad bör man redovisa i böcker, artiklar, på nätet och på CD? Föredrag och diskussion av och med Guno Haskå. Ta gärna med några exempel på frågor som berör ämnet!

Tid: Måndagen den 15 april kl 19.00
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården)

Välkomna!