Stora Råby-projektet

Projektet avslutades 2010. Det resulterade i tre CD-skivor med sökbara databaser och annan information:

CD – Bouppteckningar Stora Råby 1727 – 1899 – där alla ingressnamn i bouppteckningarna medtagits
CD – Vigda Stora Råby 1689-1895
CD – Stora Råby – Gårdar och brukare under 300 år – en gårdsgenealog över de 35 gårdar som funnits i Stora Råby utgående från 1688 års mantalslängd fram till slutet av 1900-talet samt kartor.
Klicka här för mer information om CD-skivorna.
Klicka här för att läsa mer om släktgrenarna i Stora Råby