Lundagenealogen

Föreningens medlemstidning Lundagenealogen utkommer två gånger om året, och skickas till alla föreningens medlemmar samt till de övriga  föreningar som vi har tidningsutbyte med.
Första numret av Lundagenealogen kom ut 1989.
Du kan läsa den i PDF-format här (OBS Det kan ta en stund att ladda upp)

Redaktion: Marianne Kindgren (sammankallande), Sofie Eklund,  Nils Mandahl, Roland Nilsson och Bengt Schultz.
Ansvarig utgivare: Ordförande Claes Westrup

Lundagenealogen – vår medlemstidning – vill ha ditt bidrag 

Vi efterlyser artiklar till tidningen. Dela dina egna erfarenheter av släktforskning eller skriv om lokal- eller personhistoria med anknytning till Lund med omnejd.

Skicka in texten i en bifogad Word-fil, helst i Times New Roman 12 p och enspalt, till vår redaktion  red@lundsslaktforskarforening.se

Bifoga eventuella bilder som separata filer och ange bildkällan.

Samtliga tidigare utgivna nummer av Lundagenealogen finns tillgängliga på föreningens bibliotek i SkSF:s lokaler på Arkivcentrum Syd. En förteckning över innehållet i tidigare nummer hittar du här.

Tidningen eller någon enskild artikel kan också beställas genom mail till info@lundsslaktforskarforening.se. Se urval av innehållsförteckning genom åren! Pris 10-20 kr för tidning eller kopieringsavgift för enskild artikel. Porto tillkommer.