Aktuellt program

Våren 2024

Samtliga träffar utom släktforskningens dag, vandringen och släktforskningskursen hålls på Träffpunkten Laurentiigatan 18 i Lund (ingång till vänster in på gården).
Alla föredrag, studiebesök samt introduktionen till släktforskning är kostnadsfria och öppna för allmänheten.
Föredragen på Laurentiigatan sänd även via Zoom om inget annat anges.
Anmäl gärna deltagande på hemsidan

Lördagen den 20 januari kl 10-14: Släktforskningens dag
Föredrag av Tom Glans: Att få en annan far på äldre da’r. Tom Glans tog ett DNA-test och gjorde en omtumlande upptäckt om sitt ursprung.
Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Vi ger även information och rådgivning om släktforskning på plats.
Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6.

Torsdagen den 22 februari kl 19
Göran Larsson: Rättsväsendet i äldre tid och dess arkiv. Hur kan forskaren hitta i
handlingarna?
Göran Larsson var tidigare 1:e arkivarie vid Landsarkivet i Lund, stadsarkivarie i Malmö samt chef för Malmö museum.

Torsdagen den 29 februari kl 14-15:
Introduktion till fördjupningskurs i släktforskning, Plats: Träffpunkt Arkivgatan

Måndagen (OBS!) den 11 mars kl 19. Årsmöte samt föredrag
Vår ordförande Claes Westrup berättar om Wilhelm och Lars Magnus Westrup och deras bidrag till Lunds utveckling.

Torsdagen den 18 april kl 19
Biskop em. Martin Lind: Religioner i Lund – några historiska perspektiv.
Martin Lind var biskop i Linköpings stift och i den Lutherska kyrkan i Storbritannien.

Torsdagen den 16 maj kl 14
Agneta Eriksson (Agnes i Lund): Död eller bot och bättring?
En historisk vandring om läkekonst, friskvård och apoteket Svanen genom fem sekler i Lund. Vandringen utgår från hörnet Sandgatan-Paradisgatan och avslutas utanför apoteket Svanen.

Torsdagarna 15 februari samt 25 april kl. 16.00 – 18.00:
LSF ställer upp med jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket

Välkomna


Våra medlemsarrangemang i Lunds släktforskarförening
sker i samarbete med Sensus Studieförbund