Program våren 2021

Vårens träffar och föredrag genomförs som digitala möten i Zoom. Alla eventuella förändringar i programmet kommer vi att meddela både på föreningens hemsida och i nyhetsbrev via e-post till dem, som har anmält en e-postadress för nyhetsbrev till föreningen.
De medlemmar som önskar deltaga i våra medlemsmöten måste föranmäla sig på ett formulär som du hittar är på hemsidan i högerspalten under respektive mötesdatum senast 1 dag innan.

Lördagen den 16 januari :  Släktforskningens dag
Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus
Arkivarie Jan-Eric Bruun vid Riksarkivet i Lund talar över ämnet
Att forska om brott i arkiv
Vår förening arrangerar föredraget tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Dagens program annonseras även i Stadsbibliotekets vårkatalog. Föredraget läggs ut som en film på Stadsbibliotekets hemsida och även på länk på vår hemsida fr.o.m. den 16 januari, föredraget är öppet för alla.
På Släktforskningens dag brukar LSF normalt ha stationer där vi svarar på frågor om släktforskning. Det är ju tyvärr inte möjligt i januari 2021. I stället hänvisar vi till vår frågebrevlåda Kom loss, som nås via vår hemsida.

Torsdagen den 11 februari kl. 19.00:  Årsmöte
Efter årsmötet presenterar vi projektet Lund inom vallarna. Arbetet baseras på adresskalendern Fastigheter och fastighetsägare i Lund 1885 och har resulterat i en databas med information om fastigheter, ägare och kvarter.      

Torsdagen den 11 mars kl. 19.00:  Möt lundakvinnor med attityd
Skåneguiden Agneta Eriksson – Agnes i Lund – berättar om betydelsefulla kvinnor i Lund från medeltid till nutid. Möt Görvel Fadersdotter, Emilie Thomander, Hildur Sandberg och några till.

Torsdagen den 15 april kl. 19.00: Industrierna på Västerbro -en del av kulturarvet
Stadsantikvarie Henrik Borg arbetar på Stadsbyggnadskontoret med att tillvarata, utveckla och bevara kulturmiljöer. Med utgångspunkt från stadsomvandlingen på Västerbro beskrivs en del av stadens historia och arbetet med att se den som en resurs. 

Torsdagen den 6 maj kl. 19.00: Änglamakerskor och smådjävlar.
Anette Sarnäs, arkivarie vid Malmö stadsarkiv, håller ett föredrag om de utomäktenskapliga barnens svåra villkor.