Program hösten 2021

Höstens medlemsträffar i LSF kan förhoppningsvis genomföras som fysiska möten i vår lokal på Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).
Ändringar meddelas på vår hemsida lundsslaktforskarforening.se samt genom utskick av nyhetsbrev i god tid före mötet.
Anmälan görs i formuläret på vår hemsida. Digitala möten genomförs i Zoom. För digitala möten är anmälan obligatorisk då vi skickar ut en länk till mötet via e-post. För våra fysiska möten på Träffpunkten Laurentiigatan 18 (in på gården till höger) önskar vi för vår planering att du anmäler dig på anmälningsblankett som finns för respektive möte.

Lördagen den 11 och söndagen den 12 september
Släktforskardagarna i Göteborg 2021 – digitalt evenemang. Närmare info hittar du på hemsidan
https://sfd2021.se

Torsdagen den 16 september 19:00 Medlemsträff, genomförs digitalt i Zoom
Bebyggelseantikvarie Otto Ryding berättar under rubriken Skorstenarnas stad – ett föredrag om Lunds industrihistoria.
Under 1800-talet var Lund en betydande industristad. Medan stadens akademiska historia utförligt har skildrats har stadens industrihistoria ägnats föga uppmärksamhet, något som det är dags att råda bot på.

Torsdagen den 14 oktober 19:00 Medlemsträff på Träffpunkten Laurentiigatan 18, Lund
Föredrag av Birgitta Bommarco:
Utvandringen från Färs härad till Amerika 1857 sedd genom tre familjers liv och öden som nybyggare.
I en tidig grupputvandring reste 100 emigranter från Skåne till Minnesota i USA. Efter fem år i det nya landet, när de hade mutat in jord och lyckats bygga några primitiva bostäder, hamnade de mitt i indianupproret ”The Dakota Uprising” 1862.
För vår planering önskar vi att du anmäler dig på anmälningsblankett här till höger, ingen servering efter mötet.

Torsdagen den 11 november 19:00 Medlemsträff på Träffpunkten Laurentiigatan 18, Lund
Föredrag av Birgitta Calagos:
Ett ståtligt moment över svensk kvinnogärning. Cilluf Olsson 1847–1916.
Birgitta berättar om arbetet med sin biografi över konstväverskan, som var hennes mormors moster.
Mor Cilluf blev internationellt känd för sin vävkonst och var en av profilerna inom den skånska hemslöjdsrörelsen.
För vår planering önskar vi att du anmäler dig på anmälningsblankett här till höger, ingen servering efter mötet.

Lördagen den 13 november
Arkivens Dag – Röster i arkiven. Närmare info kommer på Arkivcentrum Syds hemsida
http://arkivcentrumsyd.se

Torsdagen den 9 december 19:00 Medlemsträff på Träffpunkten Laurentiigatan 18, Lund
Föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö: Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910.
Ungsocialisterna blev under tidigt 1900-tal alltmer radikala och bejakade antimilitarism och internationalism. De kom på kollisionskurs med moderpartiet och som en av konsekvenserna splittrades ungdomsförbundet 1903. Striden utspelade sig till stor del i Skåne och innebar att det mellan 1903 och 1908 fanns två konkurrerande ungdomsförbund.
För vår planering önskar vi att du anmäler dig på anmälningsblankett här till höger, ingen servering efter mötet.

Våra medlemsarrangemang i Lunds släktforskarförening
sker i samarbete med Sensus Studieförbund