Aktuellt program

Våren 2023

Samtliga träffar utom Arkivens dag och släktforskarkursen hålls på Träffpunkten Laurentiigatan 18 i Lund (ingång till vänster in på gården).

Lördagen den 21 januari kl 10-14: Släktforskningens dag – Vad finns i stadsarkivet? Krister Hansson, kommunarkivarie i Lund, berättar om vad du kan förvänta dig att hitta i kommunala arkiv i allmänhet och i Lunds stadsarkivs samlingar i synnerhet och ger tips om hur du kan använda olika kommunala handlingar i din forskning. Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Vi ger även information och rådgivning om släktforskning på plats. Programmet annonseras i Stadsbibliotekets månadsprogram.
Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6.

Torsdagen den 9 februari kl 19: Årsmöte med föredrag om skånsk matkultur
Efter mötet ger Håkan Jönsson, docent i etnologi och gästprofessor på SLU, en bild av skånsk mat genom tiderna.

Uppgradera din släktforskning
Torsdagen den 2 mars startar en fortsättningskurs i släktforskning i samarbete med Sensus studieförbund. Kursen är till för dig som har grunden till ett släktträd och vill få fördjupad kunskap om personer, tid och miljö.
Torsdagen den 16 februari kl 14 håller kursledaren en gratis introduktion på Träffpunkt Arkivgatan. Kursen ges under sex tillfällen, torsdagar kl 10-12.15 (totalt 18 undervisningstimmar om 45 min) med start 2 mars på Arkivcentrum Syd, Övriga fem kurstillfällen är på Träffpunkt Arkivgatan. Kurskostnad 1000:-
Det är en fördel om du har en egen bärbar dator att ta med, men det går lika bra med skrivblock och penna. Minst fem deltagare krävs för en kursstart.
Anmälan med namn, adress, telefon, epostadress samt personnummer direkt till kursledaren mykindgren@gmail.com senast torsdag 23 februari.

Torsdagen den 16 mars kl 19: Missgärningar
Arkivarie Petra Nyberg skildrar ett mordfall i 1800-talets Revinge. Historien är hämtad ur Torna häradsrätts domböcker och den utspelas i Lund, Malmö, Dalby och Torna Hällestad.

Torsdagen den 13 april kl 19: Skräddat för herrskap
Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, öppnar garderobsdörrarna på Svaneholms slott och berättar om gångna tiders mode.

Torsdagen den 11 maj kl 14-15: Skånes lantbruksmuseum
Guidat besök på lantbruksmuseet i Alnarp
*
Torsdagen den 16 februari och den 20 april kl. 16.00 – 18.00 på Stadsbiblioteket
Anders Lindberg och Bengt Schultz är jourhavande släktforskare


Våra medlemsarrangemang i Lunds släktforskarförening
sker i samarbete med Sensus Studieförbund