Program våren 2022

Vårens medlemsträffar i LSF kan förhoppningsvis genomföras som fysiska möten i vår lokal på Träffpunkt S:t Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).
Ändringar meddelas på vår hemsida samt genom utskick av nyhetsbrev i god tid före mötet. Anmälan görs i formuläret på vår hemsida (klicka vid aktuellt datum). Digitala möten genomförs i Zoom. För digitala möten är anmälan obligatorisk då vi skickar ut en länk till mötet via e-post. För våra fysiska möten på Träffpunkten Laurentiigatan 18 (in på gården till höger) önskar vi för vår planering att du anmäler dig på anmälningsblankett som finns för respektive möte.

Förutom Släktforskningens dag och studiebesöket i maj hålls samtliga träffar på Träffpunkten Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Lördagen den 15 januari kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag
Tema: Släktplatser
Kl. 11.00 Komplettera släktforskning med hembygdsforskning – föredrag av Holger Anderson från Vallkärra-Torns hembygdsförening.
I vilka hus och gårdar har mina förfäder bott, hur såg det ut och hur var det att leva där? Med hjälp av kartor, hembygdsarkiv och andra källor kan man få fram så mycket mer om deras levnadsförhållanden. Föredraget ger tips på, var man kan leta och hur man får fram olika uppgifter.
Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Vi ger även information och rådgivning om släktforskning på plats. Programmet annonseras i Stadsbibliotekets månadsprogram.
Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6.

Torsdagen den 10 februari kl. 19.00. Årsmöte
Efter mötet berättar Anna Ketola, chef på Skånes Arkivförbund, om ”Enskilda arkiv – där det lilla är en del i det stora och det stora är en del i det lilla”. Vad kan forskare hitta i samlingarna? Hur kan organisationer och enskilda personer tänka för att bevara sina handlingar och arkiv?

Torsdagen den 17 mars kl. 19.00. DNA – Senaste nytt med Magnus Hellblom
Skicka in generella frågor och få svaren på medlemsmötet. Mötet kan även nås på Zoom

Torsdagen den 7 april kl. 19.00. Anders Lindberg om att Söka danska släktingar – hur man letar i Danmark efter sina anor. Vilka olika databaser kan man använda?

Torsdagen den 21 april kl. 19.00. Medlemscafé
Tanken är att vi skall träffas och diskutera både släktforskarfrågor och tekniska datorfrågor t.ex. Zoom. Föreningens ambition är att några av våra möten skall hållas som en kombination av fysiskt och digitalt möte (hybridmöte). Den som vill ha hjälp med exempelvis Zoom, tar med egen dator och så hjälper vi till. Förbered även gärna släktforskarfrågor, både av generell art och specifika frågor.

Torsdagarna den 5 och 12 maj kl. 14.00. Studiebesök, visning av Stadsbibliotekets Lundasamling
Då antalet besökare är maximerat till 15 personer per gång har vi planerat två tillfällen. Samling på trappan till Stadsbiblioteket. Föranmälan krävs.

Torsdagen den 17 februari och torsdagen den 24 mars kl. 16.00 – 18.00.
Anders Lindberg och Bengt Schultz är jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket


För vår planering önskar vi att du anmäler dig på anmälningsblankett här till höger, ingen servering efter mötet.

Våra medlemsarrangemang i Lunds släktforskarförening
sker i samarbete med Sensus Studieförbund