Aktuellt program

Hösten 2023

Samtliga träffar utom studiebesöket och släktforskningskursen hålls på Träffpunkten Laurentiigatan 18 i Lund (ingång till vänster in på gården). Alla föredrag samt berättarkvällen och introduktionen till släktforskning är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Föredragen på Laurentiigatan sänd även via Zoom om inget annat anges.

Anmäl gärna deltagande via vår webbplats https://lundsslaktforskarforening.se

Tisdagen den 5 september kl. 14-15: Introduktion till grundkurs i släktforskning.
Kursledaren håller en gratis introduktion på Träffpunkt Arkivgatan. Kursen ges under sex tillfällen, tisdagar kl 10-12.15 (totalt 18 undervisningstimmar om 45 min) med start 19 september på Träffpunkt Arkivgatan. Kurskostnad 1000:- för medlemmar i vår förening övriga 1200:-
Det är en fördel om du har en egen bärbar dator att ta med, men det går lika bra med skrivblock och penna. Minst sex deltagare krävs för en kursstart.
Anmälan med namn, adress, telefon, epostadress samt personnummer direkt till kursledaren mykindgren@gmail.com senast tisdagen 12 september.

Tisdagen den 19 september kl. 10-12.15: Start grundkurs i släktforskning.
Plats: Träffpunkt Arkivgatan 7C, Lund.

Torsdagen den 21 september kl. 19.00: Oäkta barn och okända fäder
Niklas Hertzman visar på olika vägar att söka i arkiven.

Torsdagen den 12 oktober kl. 19.00: Flyktingmottagandet i Malmö 1945
Birgitta Bommarco berättar om sin forskning kring minnen och foton efter civilförsvarsdirektör Torsten Segrell.

Torsdagen den 16 november kl. 19.00: Medlemskväll med berättande och plats för frågor och diskussioner. OBS! Ej Zoom.

Torsdagen den 7 december: Guidat besök på Livets museum

Torsdagen den 7 september och den 9 november kl. 16.00 – 18.00:
LSF ställer upp med jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket

Välkomna


Våra medlemsarrangemang i Lunds släktforskarförening
sker i samarbete med Sensus Studieförbund