Projekt

Föreningen startar ibland upp mer omfattande projekt i studiecirkelform där flera personer samlas kring ett gemensamt forskningsämne. Läs om de båda avslutade  projekten/studiecirklarna om Stora Råby och Norra Nöbbelöv här.