Måndagen den 20 maj 2013 kl. 18.00 (obs tiden!) Kyrkogårdsvandring på S:t Peters klosters kyrkogård med Kerstin Olsson

Måndagen den 20 maj 2013 kl. 18.00 (obs tiden!)
Kyrkogårdsvandring på S:t Peters klosters kyrkogård med Kerstin Olsson som guide. Samlingsplats: Lunds centralstation (gamla huvudbyggnadens yttertrappa mot öster)