Välkommen till Lunds Släktforskarförening!

Vi är en ideell sammanslutning för släktforskare och släktforskningsintresserade personer med anknytning till lundatrakten. Föreningen arrangerar sammankomster, studiecirklar, kurser och andra aktiviteter kring släktforskning och lokal historia.

Föreningen är ansluten till Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

Aktuellt från Lunds Släktforskarförening

Intervju med vår ordförande Claes Westrup om LSF

Under våren genomför Skånes Släktforskarförbund en serie intervjuer med olika släktforskarföreningar i Skåne, lyssna på när Claes Westrup intervjuades av Hans-Göran Nilsson den 24 mars 2021 om vad vi i Lunds Släktforskarförening kan erbjuda och vad projekt som t.ex. Lund inom vallarna innebär för våra medlemmar. Lyssna här.

Vårens program 2021

Våra medlemsmöten under våren kommer att vara digitala. Nytt för i år är att anmälningarna till mötena sker på ett digitalt formulär som nås via en länk som finns dels, i våra kommande nyhetsbrev samt även här på hemsidans högerspalt under Aktuellt
Klicka först på det möte du vill anmäla dig till och sedan på knappen:
Anmälan till mötet (se exempel nedan) 

Det betyder att anmälan inte skall skickas till Anders Lindberg via mail utan han erhåller anmälningarna på ett mer strukturerat sätt som kommer att underlätta administrationen kring mötena.
(Under en övergångsperiod kan du även anmäla dig till info@lundsslaktforskarforening.se)

De uppgifter som skall fyllas i på dokumentet är e-postadress, namn och postort. Det kommer att finnas ett dokument för varje möte.

Eventuella frågor kring mötet kan ställas till Anders Lindberg, info@lundsslaktforskarforening.se tfn 0708-397908
Många intressanta föredrag under våren digitalt via Zoom. Läs hela programmet här.

Projekt Lund inom vallarna

De personer som forskar på gamla anor i Lund, kommer snabbt till frågeställningen ”var i Lund bodde min släkting”. Anledningen till detta är att husförhörslängderna (hfl.) är uppställda efter Rote och inom roten efter den gamla tomtnumreringen. LSF har nu presenterat en databas baserad på Robert Eklunds förteckning från 1885. Föreningen har genom denna databas gett de medlemmar som forskar på Lund ett kraftfullt redskap för att få svar på frågan ovan.
Databasen ger vid sökning på tomtnummer
Gatuadress 1885; Sida (originalet) i adressboken; Ägare enligt hfl.
Länk till hfl. på Arkiv Digital eller Riksarkivet;
Länk till Lunds Bevaringsprogram.
Länk till Lunds Kulturprogram; Fastighetsbeteckning; Ev ändrat gatunr.
Samt kartutsnitt från kartan från 1893 där man kan se var i kvarteret tomten fanns.

Från Lund inom vallarna

Detta är en medlemsförmån läs mer här Projekt/Lund inom vallarna

Lundagenealogen – vår medlemstidning – vill ha ditt bidrag

Redaktionen efterlyser artiklar till tidningen. Dela dina egna erfarenheter av släktforskning eller skriv om lokal- eller personhistoria med anknytning till Lund med omnejd. Läs mer hur du kan lämna bidrag

Nästa medlemsmöte

Du kan se vad som är på gång under rubriken Aktuellt i högerspalten
Anmälan skall ske senast dagen innan via ett digitalt formulär som nås via en länk som finns i kalendern i högerspalten.
Klicka först på det möte du vill anmäla dig till och sedan på knappen:
Anmälan till mötet
Efter anmälan skickar vi ut ett mail med en länk, som du använder för att ansluta till mötet.
Om du inte varit med på något digitalt Zoom-möte tidigare kan du läsa om hur det går till Anslutning till våra digitala möten.

Kom loss

Det händer väl oss alla att vi ibland kör fast i vår släktforskning. Vid dessa tillfällen är det bra om man har möjlighet att rådfråga någon kollega.
Läs mer på sidan Kom loss hur vi på Lunds Släktforskarförening kanske kan hjälpa dig.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Du som ännu inte anmält till våra nyhetsbrev, som kommer till dig via email, vilket är ett bra sätt att hålla sig informerad om vad som händer i vår och andra föreningar. Anmälan gör du via vår hemsida här.

Släktforskningens dag 16 januari 2021

Föredraget Att forska om brott i arkiv är inspelat och även textat. För att slå på textningen skall man trycka på Undertexter-ikonen i bildens underkant.
Länk till föredraget

Första numret av tidigare Lundagenealogen från 1989

Vi har hittat föregångaren till Lundagenealogen som hette
Medlemsblad för Lundabygdens Genealogiska förening
Du kan läsa den i PDF-format här (OBS Det tar en stund att ladda upp)

Föreningens verksamhet under Corona-restriktionerna

Som för de flesta andra föreningar i landet, så har de rådande restriktionerna på grund av den pågående pandemin slagit hårt mot vår förening. All verksamhet avstannade i mitten av mars. I början av sommaren hade vi fortfarande förhoppningen om att kunna återta verksamheten framåt hösten, men det verkar dröja länge än innan vi kan ha fysiska medlemsmöten.

Som ett sätt att upprätthålla någon service till medlemmarna beslutade styrelsen i augusti att ge ut ett extranummer av tidningen Lundagenealogen, som skickades ut i slutet av september. I detta nummer presenterade vi ett nytt höstprogram med digitala medlemsmöten. Information om och inbjudan till dessa kommer i separata nyhetsbrev.

Då ju även jourhavande släktforskarverksamheten på Arkivcentrum Syd och Stadsbiblioteket har ställts in så har vi vid senaste styrelsemötet beslutat att införa en möjlighet att via mail ställa släktforskarfrågor till en speciell mailadress. Dessa frågor kommer sedan att besvaras av någon av oss i föreningen. Tanken är att på detta sätt ge en ”knuff” framåt när man har kört fast, ge tips om hur man angriper ett specifikt problem, men inte att göra större forskningsinsatser.

Jag vet inte om ni alla är medvetna om de tidningsställ som finns utställda i uppehållsrummet på Arkivcentrum Syd. I ett av ställen finns informationsbroschyrer från Skånes olika släktforskarföreningar, som föreningarna själva ansvarar för. Det andra stället innehåller föreningarnas medlemstidningar. Liksom vi skickar ut Lundagenealogen till ett antal olika föreningar, så får vi tidningar från dem. Dessa placerar vi ut efter hand i detta ställ.

Bilden i sidhuvudet är tagen av lundafotografen Per Bagge (1866-1936).
Visar korsningen Vårfrugatan och Skomakaregatan 1931.