Välkommen till Lunds Släktforskarförening!

Vi är en ideell sammanslutning för släktforskare och släktforskningsintresserade personer med anknytning till lundatrakten. Föreningen arrangerar sammankomster, studiecirklar, kurser och andra aktiviteter kring släktforskning och lokal historia. Föreningen är ansluten till Skånes Släktforskarförbund och Sveriges Släktforskarförbund.

Aktuellt från Lunds Släktforskarförening

Nästa medlemsträff är den 9 december 2021 19:00 – 20:30

Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900-1910, föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö

Ungsocialisterna blev under tidigt 1900-tal alltmer radikala och bejakade antimilitarism och internationalism. De kom på kollisionskurs med moderpartiet och som en av konsekvenserna splittrades ungdomsförbundet 1903. Striden utspelade sig till stor del i Skåne och innebar att det mellan 1903 och 1908 fanns två konkurrerande ungdomsförbund.

Detta blir ett så kallat hybridmöte. Det innebär att vi har ett fysiskt möte på Träffpunkten Laurentiigatan, men vi kommer även att koppla upp ett Zoom-möte parallellt. För de, som kommer till lokalen, bör mötet fungera på vanligt sätt. För Zoom-deltagarna hoppas vi att den kombinerade mikrofon / högtalare, som vi skall använda, gör att ni skall se och höra föredragshållare och frågor från publiken bra samtidigt som auditoriet skall höra eventuella frågor från Zoom-miljön. Anmälan sker via formuläret på hemsidan. För de, som ämnar ansluta via Zoom, är anmälan obligatorisk och då anger att ni ansluter digitalt så skickar vi en länk till Zoommötet dagen innan.

Inbjudan till temadag om soldatforskning

Lördagen den 27 november, kl. 10:00 – 13:45 på Arkivcentrum Syd i Lund.
På programmet står tre föredrag om soldater och knektar. Du får också tillfälle att ställa frågor och annan information.

Deltagaravgiften är 120 kr om du tillhör en av Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar, annars 150 kr.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 november (kl 23:00). Max 125 deltagare – så passa på och anmäl dig redan nu!

Skånes Släktforskarförbunds månadsföredrag fortsätter

Nu närmast den 19 januari 2022 då Thomas Fürth berättar om hur du släktforskar utanför Norden.

För dig som är medlem i vår förening kostar det 50 kr, anmälan på deras hemsida https://sgfm.se/ (Anmälan kan ske från några veckor före mötet)

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Du som ännu inte anmält dig till våra nyhetsbrev, som kommer via email, vilket är ett bra sätt att hålla sig informerad om vad som händer i vår och andra föreningar. Anmälan gör du via vår hemsida här.

Vill du också ha vår tidning Lundagenalogen som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Lundagenelogen i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Skriv ett mail till medlem@lundsslaktforskarforening.se och ange önskar pdf-version på ämnesraden, samt ditt namn och e-postadress i textdelen, så kommer du att få tidningen via e-post i fortsättningen.
Då detta enligt GDPR är en icke verksamhetskritisk uppgift, så krävs ett aktivt medgivande från medlemmen att LSF får lagra mailadressen. LSF tolkar en angiven mailadress som ett sådant medgivande.  LSF uppdaterar sin sändlista med den anmälda mailadressen.

Intervju med vår ordförande Claes Westrup om LSF

Under våren 2021 genomförde Skånes Släktforskarförbund en serie intervjuer med olika släktforskarföreningar i Skåne, lyssna på när Claes Westrup intervjuades av Hans-Göran Nilsson den 24 mars 2021 om vad vi i Lunds Släktforskarförening kan erbjuda och vad projekt som t.ex. Lund inom vallarna innebär för våra medlemmar. Lyssna här.

Projekt Lund inom vallarna

De personer som forskar på gamla anor i Lund, kommer snabbt till frågeställningen ”var i Lund bodde min släkting”. Anledningen till detta är att husförhörslängderna (hfl.) är uppställda efter Rote och inom roten efter den gamla tomtnumreringen. LSF har nu presenterat en databas baserad på Robert Eklunds förteckning från 1885. Föreningen har genom denna databas gett de medlemmar som forskar på Lund ett kraftfullt redskap för att få svar på frågan ovan.
Databasen ger vid sökning på tomtnummer
Gatuadress 1885; Sida (originalet) i adressboken; Ägare enligt hfl.
Länk till hfl. på Arkiv Digital eller Riksarkivet;
Länk till Lunds Bevaringsprogram.
Länk till Lunds Kulturprogram; Fastighetsbeteckning; Ev ändrat gatunr.
Samt kartutsnitt från kartan från 1893 där man kan se var i kvarteret tomten fanns.

Från Lund inom vallarna

Detta är en medlemsförmån läs mer här Projekt/Lund inom vallarna

Lundagenealogen – vår medlemstidning – vill ha ditt bidrag

Redaktionen efterlyser artiklar till tidningen. Dela dina egna erfarenheter av släktforskning eller skriv om lokal- eller personhistoria med anknytning till Lund med omnejd. Läs mer hur du kan lämna bidrag

Nästa medlemsmöte

Du kan se vad som är på gång under rubriken Aktuellt i högerspalten
Anmälan skall ske senast dagen innan via ett digitalt formulär som nås via en länk som finns i kalendern i högerspalten.
Klicka först på det möte du vill anmäla dig till och sedan på knappen:
Anmälan till mötet
Efter anmälan skickar vi ut ett mail med en länk, som du använder för att ansluta till mötet.
Om du inte varit med på något digitalt Zoom-möte tidigare kan du läsa om hur det går till Anslutning till våra digitala möten.

Kom loss

Det händer väl oss alla att vi ibland kör fast i vår släktforskning. Vid dessa tillfällen är det bra om man har möjlighet att rådfråga någon kollega.
Läs mer på sidan Kom loss hur vi på Lunds Släktforskarförening kanske kan hjälpa dig.

Släktforskningens dag 16 januari 2021 inspelat

Föredraget Att forska om brott i arkiv är inspelat och även textat. För att slå på textningen skall man trycka på Undertexter-ikonen i bildens underkant.
Länk till föredraget

Första numret av tidigare Lundagenealogen från 1989

Vi har hittat föregångaren till Lundagenealogen som hette
Medlemsblad för Lundabygdens Genealogiska förening
Du kan läsa den i PDF-format här (OBS Det tar en stund att ladda upp)

Föreningens verksamhet under Corona-restriktionerna

Som för de flesta andra föreningar i landet, så har de rådande restriktionerna på grund av den pågående pandemin slagit hårt mot vår förening. All verksamhet avstannade i mitten av mars. I början av sommaren hade vi fortfarande förhoppningen om att kunna återta verksamheten framåt hösten, men det verkar dröja länge än innan vi kan ha fysiska medlemsmöten.

Som ett sätt att upprätthålla någon service till medlemmarna beslutade styrelsen i augusti att ge ut ett extranummer av tidningen Lundagenealogen, som skickades ut i slutet av september. I detta nummer presenterade vi ett nytt höstprogram med digitala medlemsmöten. Information om och inbjudan till dessa kommer i separata nyhetsbrev.

Då ju även jourhavande släktforskarverksamheten på Arkivcentrum Syd och Stadsbiblioteket har ställts in så har vi vid ett styrelsemötet beslutat att införa en möjlighet att via mail ställa släktforskarfrågor till en speciell mailadress. Kom loss Dessa frågor kommer sedan att besvaras av någon av oss i föreningen. Tanken är att på detta sätt ge en ”knuff” framåt när man har kört fast, ge tips om hur man angriper ett specifikt problem, men inte att göra större forskningsinsatser.

Jag vet inte om ni alla är medvetna om de tidningsställ som finns utställda i uppehållsrummet på Arkivcentrum Syd. I ett av ställen finns informationsbroschyrer från Skånes olika släktforskarföreningar, som föreningarna själva ansvarar för. Det andra stället innehåller föreningarnas medlemstidningar. Liksom vi skickar ut Lundagenealogen till ett antal olika föreningar, så får vi tidningar från dem. Dessa placerar vi ut efter hand i detta ställ.

Bilden i sidhuvudet är tagen av lundafotografen Per Bagge (1866-1936).
Visar korsningen Vårfrugatan och Skomakaregatan 1931.