Historik

Lunds Släktforskarförening, LSF, bildades 1983 av Thorsten Levenstam. Föreningen har sedan dess arrangerat träffar, föredrag, kurser, studiecirklar och utflykter kring olika teman relevanta för släktforskning. 1989 utgavs det första numret av medlemsbladet Lundagenealogen som sedan dess utkommit 2 gånger per år.

I början höll föreningen till i domkapitlets lokaler vid Krafts torg, för sina föreningsmöten. I samband med att man fick tillgång till en mindre lokal för styrelsemöten och studiecirkelverksamhet, i källaren vid Laurentiigatans dagcentral, började man ha föreningsmötena på Träffpunkten. Efter flera år behövdes källarlokalen för andra ändamål och hyran för samlingslokalen sköt i höjden. Då startade man informationsträffar på Ekska huset och vid större medlemsträffar höll man till i en föreningslokal på Möllevången. Föreningen saknar fortfarande lokal, men medlemsmötena hålls åter på Laurentiigatans Träffpunkt medan föreningens bibliotek finns på Arkivcentrum Syd.

Ordförande har varit: Thorsten Levenstam 1983-88, därefter i följd Lennart Strandberg, Inger Rudberg, Ingrid Gottfries, Kerstin Olsson, Sigbritt Jönsson. 2008-2017 Kerstin Olsson, 2017-2018 Rolf Carlsson, 2018- (nuv) Claes Westrup.

Källa: Berit Aronsson; Historik Lunds Släktforskarförening 25 år, i jubileumsskriften Från Lunds Horisont, eget förlag 2008.