Styrelsen 2023

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsmötet 09 feb 2023. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via styrelse@lundsslaktforskarforening.se

Styrelse:
Ordförande: Claes Westrup               ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Bengt Schultz
Kassör: Lars Åke Sellberg
Sekreterare: Margareta Arnell
Ledamöter:
Anders Lindberg
Marianne Kindgren
Nils Mandahl

Revisorer:
Nils-Erik Persson (sammankallande), Eva Hellblom 
Revisorssuppleant:
Rolf Nilsson.

Valberedning:
Magnus Hellblom (sammankallande), vakant