Styrelsen 2024

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsmötet 11 mars 2024.
Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via styrelse@lundsslaktforskarforening.se

Styrelse:
Ordförande: Claes Westrup               ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Bengt Schultz
Kassör: Lars Åke Sellberg
Sekreterare: Margareta Arnell
Ledamöter:
Anders Lindberg
Marianne Kindgren
Nils Mandahl
Suppleant:
Annica Karlsson

Revisorer:
Nils-Erik Persson (sammankallande), Eva Hellblom 
Revisorssuppleant:
Rolf Nilsson.

Valberedning:
Ulf Ekblad (sammankallande), Magnus Hellblom, Per Blackwall