Kom loss

Kom loss / kom vidare

Det händer väl oss alla att vi ibland kör fast i vår släktforskning. Vid dessa tillfällen är det bra om det finns möjlighet att rådfråga någon kollega. Jourhavande släktforskare på Arkivcentrum Syd är en sådan resurs. LSF har under flera år även haft jourhavande på plats på Lunds Stadsbibliotek några gånger per år. Se vidare under fliken Program.

LSF har även en frågebrevlåda via hemsidan. Där kan du få tips och hjälp att komma vidare i din forskning om du har kört fast. Det kan röra sig om mindre tolkningshjälp av svårlästa ord eller enskilda meningar, tips på nya källor att leta i etc. Det kan också gälla frågor om forskning utanför Sverige, till exempel emigrantforskning eller tolkning och tips om hjälpverktyg vid DNA-forskning.

Tanken är inte att funktionen skall ersätta undervisning i släktforskning eller fungera som uppdragsforskning. Vi kan givetvis också tipsa om olika utbildningar.

Frågorna skickas i ett mail till adressen komloss@lundsslaktforskarforening.se och kommer sedan att tas om hand av någon i vår resurspool. Vidare kommunikation kommer sedan att ske via mail och inte på hemsidan.