Kom loss

Kom loss / kom vidare

Det händer väl oss alla att vi ibland kör fast i vår släktforskning. Vid dessa tillfällen är det bra om man har möjlighet att rådfråga någon kollega. Jourhavande släktforskare på Arkivcentrum Syd har varit en sådan resurs. LSF har under flera år även haft jourhavande på plats på Lunds Stadsbibliotek några gånger per år. På grund av Coronarestriktionerna så har dessa jourverksamheter varit inställda sen våren 2020.

Vi i styrelsen har beslutat dra igång en frågeverksamhet via vår hemsida. Meningen med denna funktion är att man skall kunna få tips hur man kommer vidare i sin forskning om man har ”kört fast”. Det kan röra sig om tolkningshjälp, tips på nya källor att leta i etc etc. Det kan också röra frågor om forskning utanför Sverige, till exempel emigrantforskning eller tolkningsfrågor och tips om hjälpverktyg när det gäller DNA-forskning.

Tanken är inte att funktionen skall ersätta undervisning i släktforskning eller fungera som uppdragsforskning. Vi kan givetvis tipsa om olika utbildningar.

Frågorna skickas i ett mail till adressen komloss@lundsslaktforskarforening.se och kommer sedan att tas om hand av någon i vår resurspool (styrelsen plus ett par till). Ytterligare kommunikation kommer sedan att ske via mail och inte på hemsidan.