Adressregister för Lunds stadsägor

Att i staden Lund komma från kyrkböckernas angivna tomtnummer till en aktuell gatuadress är inte alldeles enkelt.

Den centrala staden blev för trång för en växande befolkning och bebyggelsen fick söka sig ut, utanför tullarna och de gamla numera raserade vallarna. Byggnader uppfördes på stadens vångar och lyckor samt omgivande odaljordar, åt alla håll. Expansionen tag fart sent 1800-tal, men framförallt under 1900-talet, inledningsvis uppfördes i huvudsak småhus men senare även flerbostadshus. Lunds stad har även inkorpororerat områden som tidigare tillhört Lunds landsförsamling samt socknarna Stora Råby och Sankt Peters Kloster, som låg tätt inpå den gamla centrala stenstaden.

Stadsplanerarna såg till att de ytor som togs i anspråk numrerades i takt med att gator och kvarter lades ut. En stadsäga är en benämning på en fastighet utanför den gamla tomtbildningen i en stad. Systemet med numrerade stadsägor användes före 1970 då en ny fastighetsbildningslag tillkom.

LSF har därför skapat en sökbar databas, Lunds stadsägor, som hanterar dessa, d.v.s. i princip Lund utanför vallarna.

Om du inte har ett lösenord för logga in behöver du begära detta, eftersom detta är en medlemsförmån behöver du skriva ett mail till info@lundsslaktforskarforening.se ange Önskar lösenord samt ditt namn och e-mailadress. Har du redan ett lösenord för Lund inom vallarna använder du det.

Då detta enligt GDPR är en icke verksamhetskritisk uppgift, så krävs ett aktivt medgivande från medlemmen att LSF får lagra mailadressen. LSF tolkar en angiven mailadress som ett sådant medgivande. 

När du erhållit eller redan har ett lösenord till Lund inom vallarna tryck på länken nedan

Klicka för att fortsätta till databasen

Lund city properties

About the project

How to Search

Click and continue to the database