Lund inom vallarna

Sökbart adressregister för Lund baserat på den gamla handskrivna boken ”Förteckning över fastigheter och fastighetsägare i Lund 1885” av Robert Eklundh.

Om du inte har ett lösenord för logga in behöver du begära detta, eftersom detta är en medlemsförmån behöver du skriva ett mail till info@lundsslaktforskarforening.se ange Önskar lösenord samt ditt namn och e-mailadress.

Då detta enligt GDPR är en icke verksamhetskritisk uppgift, så krävs ett aktivt medgivande från medlemmen att LSF får lagra mailadressen. LSF tolkar en angiven mailadress som ett sådant medgivande. 

När du erhållit eller redan har ett lösenord tryck på länken nedan

Klicka för att fortsätta till databasen

Lund within the wales

About the project

How to Search

Click and continue to the database