Måndagen den 15 april 2013, kl 19.00: ” Lag och etiska överväganden vid publicering av släktforskningsresultat.”

Vad får man och vad bör man redovisa i böcker, artiklar, på nätet och på CD? Medtag gärna några exempel på frågor som berör ämnet. Föredrag och diskussion av och med Guno Haskå.

Tidpunkt: Måndagen den 15 april 2013, kl 19.00:
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården)

Välkomna!