Studiecirkel: Norra Nöbbelöv

Under perioden 2010-2012 pågick i föreningen en studiecirkel om Norra Nöbbelöv. Målet var att kartlägga befolkningen i Norra Nöbbelöv innan det blev en del av staden Lund. Genom forskning i kyrkoböcker och andra tillgängliga arkiv studerades hur människor bodde och levde i den lilla landsortsförsamlingen under 1700-1800 talen och hur skiftena påverkade byns befolkning.

Cirkelns arbete presenterades på årsmötet 2013. Alla framtagna uppgifter från projektet samt gravstensinventering finns samlade i två A4-pärmar, tillgängliga på Arkivcentrum Syd på torsdagarna kl 9-12.

En CD skiva med resultaten från gruppens arbete finns också tillgänglig. Skivan innehåller sökbart bouppteckningsregister (FileMaker) med bl.a. källa och inledning, excelfil av detsamma, gårdsgenealogi, sockenbeskrivning, byordning, järnvägsbeskrivning, klockaren och skolan, utdrag ur rusthållsförteckningar och sockenstämmoprotokoll. CD-skivan kostar 150 kr och kan beställas genom epost till info@lundsslaktforskarforening.se.

Cirkelledare: Rolf Carlsson.