Församlingarna

I kyrkoarkiven hittar du material från Lunds stad under församlingarna Lunds Landsförsamling och Lunds Stadsförsamling. Dessa två slogs samman 1944 under den gemensamma beteckningen Lunds Domkyrkoförsamling.

Lunds Landsförsamling

Lunds Landsförsamling omfattade Lilla Råby, Hospitalsgården, Helgonagården, Östra Torn och Källby mölla. 1944-01-01 uppgick församlingen i Lunds Domkyrkoförsamling förutom Råby ängar som kom att tillhöra Hardeberga men redan 1913 hade Helgonagården och de tättbebygda delarna av Lilla Råby och Nilstorp samt Hospitalgårdens gamla gårdsplan vid Södergatan inkorporerats med staden. (källa Ingemar Ingers: Ortnamn i Lund 1970)

Landsförsamligens sockenkyrka var Domkyrkan och man begravde sina döda på Magle kyrkogård, belägen mellan Stora Magle- och Lilla Magle kyrkogator, fram till 1816 då Norra kyrkogården invigdes. Jordfästningen ägde rum i stadens likhus innan gravkapellet på Norra kyrkogården byggdes och kunde tas i bruk 1896.