Föredrag

Tidigare 1:e arkivarie vid Landsarkivet i Lund, stadsarkivarie i Malmö samt chef för Malmö museum Göran Larsson:s föredrag 240222.
PDF med de bilder som visades

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning Peter M Nilsson:s föredrag 230703
”Kyrkboken som journal, medicinska präster före klinikens födelse”
Vi har fått möjlighet att publicera hans bilder till föredraget och även
redaktör vid Linköpings universitet Peter Berkesand:s artikel om
”115 orsaker att dö – Sjukdomshistoria för hembygdsforskare”

Krister Hansson, kommunarkivarie i Lund, berättade 230114 om vad du kan förvänta dig att hitta i kommunala arkiv i allmänhet och i Lunds stadsarkivs samlingar i synnerhet och ger tips om hur du kan använda olika kommunala handlingar i din forskning.
PDF med de bilder som visades.

Föredraget Att forska om brott i arkiv 210116 är inspelat och även textat. För att slå på textningen skall man trycka på Undertexter-ikonen i bildens underkant.
Länk till föredraget