LSF hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen
Sedan 2018-05-25 gäller inom EU den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna
förordning styr hur juridiska personer som t.ex. föreningar skall hantera personuppgifter. Denna förordning ersätter den tidigare nationella Personuppgiftslagen(PUL). Förordningen bygger på ett antal huvudprinciper.

Nedan beskrivs hur Lunds Släktforskarförening hanterar personuppgifter.

Uppgiftsminimering innebär att föreningen kan samla in de personuppgifter som krävs för att sköta föreningens grundverksamhet. Inom förening samlar vi in följande grundläggande personuppgifter.
Namn, Gatuadress, Postadress, Medlemsnummer och Betalningsstatus
Dessa uppgifter krävs för föreningens 2 årliga utskick av Lundagenalogen och för bevakning av medlemsavgiftsbetalning. Dessutom har medlemmarna haft möjlighet att uppge sitt telefonnummer och en mailadress. Enligt dataskyddsförordningen, så kräver denna typ av uppgift ett personligt medgivande. Med hjälp av mailadresserna skickar föreningen ut ett antal Nyhetsbrev per år. Detta nyhetsbrev använder en teknik med utskick till ”dolda kopiemottagare”. På detta vis sprids inte medlemmarnas mailadresser.

Ändamålsbegränsning innebar att föreningen inte kommer att använda personuppgifterna till andra ändamål än ovan angivna.

Föreningens ordförande är Personuppgiftsansvarig.

Lagringsminimering: Personuppgifterna sparas så länge personen är medlem i föreningen. Uppgifterna raderas vid aktivt utträde ur föreningen eller om medlemsavgift inte betalats för föregående år.

Dataskyddsförordningen ger registrerade personer följande rättigheter, som alla kan bidra till att registren hålls korrekta:

  • Man har rätt att få tillgång till sina uppgifter. Detta görs genom en förfrågan till styrelsen, t.ex. via mailadressen ordf@lundsslaktforskarforening.se
  • Man har rätt att få sina uppgifter rättade. Uppgifterna rättas efter det att de meddelats styrelsen.
  • Man har rätt att få uppgifter, som inte längre är nödvändiga raderade. Om man begär radering av namn eller adressuppgifter, så innebär detta i praktiken en uppsägning av medlemskap i föreningen.
  • Man har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Det kan göras av den enskilde medlemmen.