Lördagen den 19 januari 2019 kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag Tema: Fotografiet och släktforskning.

Lördagen den 19 januari 2019 kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag
Tema:
Fotografiet och släktforskning.
Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund.
Information och rådgivning om släktforskning.
För vidare info ang. föredrag och tidpunkter se: Stadsbibliotekets vårkatalog