Måndagen den 11 februari 2019 kl. 19.00. Årsmöte.

Måndagen den 11 februari kl. 19.00. Årsmöte.
Efter årsmötet berättar Claes Westrup om ”Att skriva en bok”
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).