Måndagen den 3 december 2018 kl. 19.00 Informationsmöte om DNA med möjlighet att ställa frågor utifrån egna träfflistor.

Med bl.a. Magnus Hellblom
Julkaffe.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 ( till vänster in på gården ).