Måndagen den 6 februari, kl 19:00: ÅRSMÖTE! Samt föredraget ”En torpare och hans familj” av Rolf Nilsson.

Måndagen den 6 februari 2012, kl 19:00:
ÅRSMÖTE. Direkt efter årsmötet ”En torpare och hans familj”, föredrag av föreningens kassör Rolf Nilsson.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Välkomna!

Lämna ett svar