Måndagen den 12 september 2016 kl. 19.00: ”Bland Månglerskor, Nipperhandlerskor och klädmakare i Lund”.

Föredrag av Elisabeth Reuterswärd.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).