Lördagen den 15 oktober 2016 kl. 10.00 – 16.00. Skånes Hembygdsförbund. Skånska bokmässan 2016. Tema: Hembygdsböcker och bokutgivning.

Mässa, mingel och seminarier. Vår förening finns i cafeterian med försäljning av bl.a. våra CD-skivor.
Lokal: Arkivcentrum syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Utförligare program här