Måndagen den 10 september 2018 kl. 19.00 ”Ovanligare källor till nytta och glädje för släkt- och hembygdsforskare”

Föreläsare: Rolf Johansson
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Välkomna!