Måndagen 16 april 2018 kl 19:00-21:00: Medlemskväll DNA

Välkomna till medlemskväll om  DNA

Måndagen den 16 april 2018, 19:00 – 21:00

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 Lund

DNA som komplement till släktforskning är mycket populärt. Många andra arrangemang i Skåne har varit mycket välbesökta. Efter Peter Sjölunds föreläsning den 21 mars i Lund så kanske det finns flera som skulle vilja topsa sig eller rent allmänt diskutera vad ett DNA-test kan ge. Magnus Hellblom i vår förening är med och kommer att ge råd.

Om du vill topsa dig, så ha med ett kreditkort som är öppet för köp på Internet och i utlandet.

Om du har testat dig och vill fråga något så ta med en egen dator.

Då möteslokalen har en begränsning i antalet besökare så är anmälan till träffen obligatorisk. Mötet är även öppet för icke medlemmar, men 90 % av platserna reserveras för medlemmar i händelse av fullbokning.
Anmälan sker till: info@lundsslaktforskarforening.se med namn och adress

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN ÄR DEN 9 APRIL.