Mån 15 okt 2012 kl 19:00: ”Vem sydde blommorna?”, föredrag av Annhelén Olsson

De skånska yllebroderierna är som textila målningar, där brodösen haft stora möjligheter att sätta sin personliga prägel på arbetet. Vilka var kvinnorna som broderade dessa bilder? Hur såg deras liv ut och under vilka omständigheter levde de? Är det möjligt att hitta några spår av dem som skapade stor folkkonst på de skånska gårdarna under 1700-och 1800-talet? Följ med på en resa genom museernas katalogkort, inventeringar från tidigt 1900-tal, husförhörslängder, död- och födelseböcker och bouppteckningar och lär känna några av de kvinnor som sydde blommorna.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).