Mån 10 sep kl 19:00: ”Livets träd – om släktskap från molekyler till människa” – Cecilia Hägerhäll

Måndagen den 10:e september är det dags för höstens första föredrag:
”Livets träd – om släktskap från molekyler till människa”, av Cecilia Hägerhäll.

Arketypen ”Livets träd” återkommer i myter och berättelser från hela världen. Men hjälp av DNA-jämförelser kan vi rita upp riktiga ”livets träd” , med vilkas hjälp vi kan se på biologiskt släktskap ur olika tidsperspektiv. Tack vare de senaste 10-15 årens enorma tekniska framsteg, både i att läsa DNA maskinellt och i att få fram läsbart DNA från mycket gammalt biologiskt material, kan vi nu besvara en mängd nya frågeställningar inom vitt skilda ämnesområden, från arkeologi och historia till biologi och medicin.

Tid: Måndagen 10 september 2012 kl 19:00.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

 

Lämna ett svar