Viktig information om vårens verksamheter inom Lunds Släktforskarförening

Som ni väl alla är fullt medvetna om så har Folkhälsomyndigheten uppmanat oss alla att vara försiktiga med sociala kontakter. Det gäller speciellt för de äldre i befolkningen (70+), vilket omfattar en stor del av föreningens medlemmar. Lunds kommun har även stängt verksamheterna på de olika Träffpunkterna.

Med anledning av detta har styrelsen beslutat att ställa in resten av vårens programpunkter. De aktiviteter som i första hand berörs är

Medlemsmötena på Träffpunkt Laurentiigatan den 16/4 och 14/5
Jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket 23/4.
Vårens nybörjarkurs i släktforskning pausades efter första mötestillfället och beräknas fortsätta till hösten.

När verksamheten åter kan startas upp är helt beroende på myndigheternas rekommendationer utifrån utvecklingen av Corona-virusets framfart i samhället.

Information om när verksamheten kan återupptas kommer att meddelas via Nyhetsbrev och på föreningens hemsida