Släktforskningens dag 18 januari 2020

Tema: Officerare och soldater deras liv och bostäder.

Klockan 11:00 talar Guno Haskå om Skånska regementen, knektar och knektnamn.
Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund.
Information och rådgivning om släktforskning.
Lokal: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek, S:t Petri kyrkogata 6, Lund.