Måndagen den 9 februari 2015 kl. 19.00: Årsmöte. Efter årsmötet föredraget ”Norra Nöbbelöv – en by på Lundaslätten. Vad man kan hitta i arkiven”.

Måndagen den 9 februari kl. 19.00. Årsmöte. Efter årsmötet berättar Berit Aronsson om ”Norra Nöbbelöv – en by på Lundaslätten. Vad man kan hitta i arkiven”.

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Välkomna!