Måndagen den 8 februari 2016 kl. 19.00: Årsmöte.

Efter årsmötet berättar Niklas Hertzman om nyheter från Arkiv digital.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).