Måndagen den 26 maj 2014 kl. 19.00. ”Fader okänd”. Föredrag av Elisabeth Reuterswärd.

Elisabeth Reuterswärd är historiker och arkivarie men har också stor kunskap och erfarenhet i ämnet genealogi. Hennes senaste utgivna bok kom år 2011 med samma titel som föredraget.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).