Måndagen den 25 november 2019 kl. 14.00-16.00 Studiebesök på UB

med fokus på tidningsarkivet.
Tanken är att ta emot en grupp på runt 20 personer .
I helgrupp visas hur man går tillväga för att söka i tidningsarkivet och i andra samlingar. Sen delar gruppen upp sig i två så kan den ena titta på mikrofilmsläsesalen och den andra gruppen kan titta i specialläsesalen (där man även läser de äldre tidningarna). Sen byter grupperna med varandra (de två läsesalarna ligger bredvid varandra)
Lokal: Universitetsbiblioteket, Helgonabacken 1
Föranmälan krävs till Anders Lindberg info@lundsslaktforskarforening.se