Måndagen den 25 april 2016 kl. 19.00. ”Skånska dialekter”. Föredrag av Carl-Erik Lundblad.

Måndagen den 25 april kl. 19.00.  ”Skånska dialekter”. Föredrag av Carl-Erik Lundblad.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).