Måndagen den 24 april 2017 kl. 19.00. ”Liv och arbete på Arendala 1900-1950 – bildspel med gamla foto.” Helena Nilsson Lannegren berättar.

Måndagen den 24 april 2017 kl. 19.00. ”Liv och arbete på Arendala 1900-1950 – bildspel med gamla foto.” Helena Nilsson Lannegren, född i Arendala berättar.

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).