Måndagen den 22 oktober 2018 kl. 19.00. ”Skånska dialekter förr och nu”.

Föreläsare Mathias Strandberg ifrån Institutet för språk och folkminnen.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).