Måndagen den 15 april 2019 kl. 19.00. Lars-Åke Holst berättar om ”Sturup – Flygplatsen på hemmaplan”.

Måndagen den 15 april kl. 19.00. Lars-Åke Holst berättar om
”Sturup – Flygplatsen på hemmaplan”.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).
Hösten 1968 startade planeringen av Sturups flygplats. Första skisserna gjordes på en servett och Sturup skulle ersätta Bulltofta som ett mellansteg till den nya storflygplatsen på Saltholm var klar. Saltholm blev aldrig mer än en tanke men Sturup invigdes en gråkall kulen december morgon 1972. Hur arbetet från planering till färdig flygplats gick, berättar Lars-Åke Holst i sin bok om Sturup. Lars-Åke grävde djup i arkiven och gjorde många person intervjuer i sitt arbete med boken. Lars-Åke Holst har också gjort böcker om bl. Sterling Airways och Transair. På det senare bolaget arbetade Lars-Åke ett antal år som Steward.