Måndagen den 14 september 2015 kl. 19.00. ”Peder Winstrup, åter i vetenskapens tjänst efter 350 år”. Föredrag av museichef Per Karsten.

”Peder Winstrup, åter i vetenskapens tjänst efter 350 år”. Föredrag av museichef Per Karsten.

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 ( till vänster in på gården ).