Måndagen den 14 oktober 2019 kl. 19.00. Medlemsmöte, DNA-kväll med Magnus Hellblom

Kort introduktion följt av diskussion/frågor kring egna träfflistor
Möjlighet till topsning hos FamilyTreeDNA.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).