Måndagen den 13 februari 2017 kl. 19.00. Årsmöte. Följt av föredrag av Bo Nordenfors: ”The Skånings” – om sju familjer från Skåne som på 1880-talet bosatte sig i Aliceton, Nord-Dakota.

Måndagen den 13 februari kl. 19.00. Årsmöte.  Efter årsmötet berättar Bo Nordenfors om ”The Skånings” – om sju familjer från Skåne som på 1880-talet bosatte sig i Aliceton, Nord-Dakota.

Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).