Måndagen den 11 september 2017 kl 19:00 Information och rådgivningskväll.

Måndagen den 11 september 2017 kl 19:00 Information och rådgivningskväll.
Information från ordföranden om kommande aktiviteter
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården)