Lördagen 20 januari 2018 kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag. Tema: Ge namnen liv- att släktforska i universitetetsbibliotekets arkiv.

Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund

Information och rådgivning om släktforskning.

Föredrag kl. 11.00: Tobias Idberg, arkivarie och verksamhetsansvarig vid Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, berättar vad som gömmer isig för släktforskaren i universitetsbibliotekets arkiv och specialsamlingar. Arkiven innehåller bland annat brev, dagböcker och manuskript men här finns även bildsamlingar såsom Per Bagges och Firma Hagbloms fotosamlingar.

Därefter visning av Lundasamlingen av Bibliotekarie Pia Svensson Bengtsson