Månadsföredrag SkSF – Fångarna i det stora nordiska kriget

Digitalt via Zoom

Föredrag av Håkan Henriksson Stora nordiska kriget började år 1700 när alliansen Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland anföll svenska stormakten. Under två decennier togs soldater av olika nationaliteter till fånga av […]

Guidat besök på livets museum

Livets Museum Lasarettsgatan 5B, Lund

Anmälan till studiebesöket Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska […]