Medlemstidningen Lundagenealogen

Föreningens medlemstidning Lundagenealogen utkommer två gånger om året, och skickas till alla föreningens medlemmar samt till de övriga  föreningar som vi har tidningsutbyte med.

Redaktion: Eva von Rosen (sammankallande), Marianne Kindgren, Bengt Schultz och Nils Mandahl.
Ansvarig utgivare: Ordförande Claes Westrup

Lundagenealogen – vår medlemstidning – vill ha ditt bidrag 

Vi efterlyser artiklar till tidningen. Dela dina egna erfarenheter av släktforskning eller skriv om lokal- eller personhistoria med anknytning till Lund med omnejd.

Skicka in texten i en bifogad Word-fil, helst i Times New Roman 12 p och enspalt, till vår redaktion  red@lundsslaktforskarforening.se

Bifoga eventuella bilder som separata filer och ange bildkällan.

Samtliga tidigare utgivna nummer av Lundagenealogen finns tillgängliga på föreningens bibliotek i SkSF:s lokaler på Arkivcentrum Syd. En förteckning över innehållet i tidigare nummer hittar du här.

Tidningen eller någon enskild artikel kan också beställas genom mail till info@lundsslaktforskarforening.se. Se urval av innehållsförteckning genom åren! Pris 10-20 kr för tidning eller kopieringsavgift för enskild artikel. Porto tillkommer.