Medlemsträff LSF

Träffpunkt Laurentiigatan S:t Laurentiigatan 18Lund,

Arbetaren har inget fosterland - den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900-1910, föredrag av fil. dr. Fredrik Egefur, chef för Arbetarrörelsens arkiv i Malmö Arbetaren har inget fosterland – den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1900–1910. Ungsocialisterna blev under tidigt 1900-tal alltmer radikala och bejakade antimilitarism och internationalism. De kom på kollisionskurs med moderpartiet och som en […]