Medlemstidningen Lundagenealogen

Föreningens medlemstidning Lundagenealogen utkommer två gånger om året, och skickas till alla föreningens medlemmar samt till de övriga skånska föreningarna.

Redaktion: Eva von Rosen (sammankallande), Berit Aronsson, Bo Nordenfors och Kerstin Olsson.
Ansvarig utgivare: Ordförande Claes Westrup

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att lämna bidrag till medlemsbladet! Dela med dig av erfarenheter och upplevelser kring din släktforskning. Kontakta tidningens redaktör Eva von Rosen, tfn 046-57103, eller skicka ett mail till info@lundsslaktforskarforening.se.

Samtliga tidigare utgivna nummer av Lundagenealogen finns tillgängliga på föreningens bibliotek i SGF:s lokaler på Arkivcentrum Syd. En förteckning över innehållet i tidigare nummer hittar du här.

Tidningen eller någon enskild artikel kan också beställas genom mail till info@lundsslaktforskarforening.se. Se urval av innehållsförteckning genom åren! Pris 10-20 kr för tidning eller kopieringsavgift för enskild artikel. Porto tillkommer.

Comments are closed.