Styrelsen 2020

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsstämman 13 feb 2020. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via info@lundsslaktforskarforening.se så vidarebefordrar vi till rätt person!

Styrelse:
Ordförande: Claes Westrup               ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Bengt Schultz
Kassör: Lars Åke Sellberg
Sekreterare: Margareta Arnell
Ledamöter:
Anders Lindberg
Marianne Kindgren
Nils Mandahl

Revisorer:
Sven-Erik Rydén (sammankallande), Nils-Erik Persson 
Revisorssuppleant:
Rolf Nilsson.

Valberedning:
Magnus Hellblom (sammankallande), Tommy Näzell.