Program våren 2019

Lördagen den 19 januari kl. 10.00 – 14.00. Släktforskningens dag
Tema: Fotografiet och släktforskning.
Vår förening arrangerar denna dag tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund.
Information och rådgivning om släktforskning.
För vidare info ang. föredrag och tidpunkter se: Stadsbibliotekets vårkatalog

Måndagen den 11 februari kl. 19.00. Årsmöte.
Efter årsmötet berättar Claes Westrup om ”Att skriva en bok”
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Måndagen den 18 mars kl. 19.00.
Lars Johansson berättar om ”Klågerups uppror 1811”.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).
Klågerups uppror var en stor händelse i Sveriges historia som det inte pratas mycket om. Kyrkoherden i Svedala Lars Johansson har forskat mycket i ämnet och har också varit med och skrivit musikalen ”1811” som handlar om upproret. Musikalen spelades bl.a. på Klågerups slott. Ni som släktforskar i Hyby församlingen och som inte kan finna er anförvant i ”dödboken.” Kanske var vederbörande med i upproret.

Måndagen den 15 april kl. 19.00. Lars-Åke Holst berättar om
”Sturup – Flygplatsen på hemmaplan”.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).
Hösten 1968 startade planeringen av Sturups flygplats. Första skisserna gjordes på en servett och Sturup skulle ersätta Bulltofta som ett mellansteg till den nya storflygplatsen på Saltholm var klar. Saltholm blev aldrig mer än en tanke men Sturup invigdes en gråkall kulen december morgon 1972. Hur arbetet från planering till färdig flygplats gick, berättar Lars-Åke Holst i sin bok om Sturup. Lars-Åke grävde djup i arkiven och gjorde många person intervjuer i sitt arbete med boken. Lars-Åke Holst har också gjort böcker om bl. Sterling Airways och Transair. På det senare bolaget arbetade Lars-Åke ett antal år som Steward.

Måndagen den 20 maj kl. 19.00. Gunilla Genrup berättar om
”Titanics undergång – Ringarnas återkomst”
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Comments are closed.