Program hösten 2019

Måndagen den 9 september kl. 19.00 Medlemsmöte
Information/rapport från de olika projekt, som LSF deltar i.
Oäkta barn (Berit Aronsson)
Namn åt de döda (Rolf Nilsson)
Jourhavande släktforskare (Bo Nordenfors)
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Måndagen den 14 oktober kl. 19.00 Medlemsmöte
DNA-kväll med Magnus Hellblom
Kort introduktion följt av diskussion/frågor kring egna träfflistor
Möjlighet till topsning hos FTDNA.
Lokal: Träffpunkt Laurentiigatan 18 (till vänster in på gården).

Lördagen den 9 november Arkivens dag , tema Gömt och Glömt
Föreläsningar, visning av arkiven och andra aktiviteter på ACS
Samarrangemang mellan olika arkivmyndigheter på ACS
Lokal: Arkivcentrum Syd, Porfyrgatan 20

Måndagen den 25 november kl. 14.00-16.00 Studiebesök på UB
med fokus på tidningsarkivet.
Tanken är att ta emot en grupp på runt 20 personer .
I helgrupp visas hur man går tillväga för att söka i tidningsarkivet och i andra samlingar. Sen delar gruppen upp sig i två så kan den ena titta på mikrofilmsläsesalen och den andra gruppen kan titta i specialläsesalen (där man även läser de äldre tidningarna). Sen byter grupperna med varandra (de två läsesalarna ligger bredvid varandra)
Lokal: Universitetsbiblioteket, Helgonabacken 1
Föranmälan krävs till Anders Lindberg info@lundsslaktforskarforening.se

Torsdagarna den 12 september och den 14 november kl. 16.00-18.00.
Anders Lindberg och Bengt Schultz kommer att vara jourhavande släktforskare på Stadsbiblioteket.

Comments are closed.