Styrelsen 2019

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsstämman 11 feb 2019. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via info@lundsslaktforskarforening.se så vidarebefordrar vi till rätt person!

Styrelse:

Styrelsen under 2019 består av:
Ordförande:
Claes Westrup               ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Bengt Schultz
Kassör: Lars-Åke Sellberg
Sekreterare: Margareta Arnell

Ledamöter:
Eva von Rosen
Anders Lindberg
Marianne Kindgren

Revisorer: Sven-Erik Rydén (sammankallande) och Nils-Erik Persson   Revisorssuppleant: Rolf Nilsson.

Valberedning: Kerstin Olsson (sammankallande), Bo Kristensson, Ingemar Åkesson.

Comments are closed.